Strona główna > Produkty regionalne i tradycyjne > Polskie produkty ChNP,ChOG,GTS – raporty i analizy

Polskie produkty ChNP,ChOG,GTS – raporty i analizy

 

POLSKIE PRODUKTY, KTÓRYCH NAZWY ZOSTAŁY ZAREJESTROWANE JAKO CHRONIONE NAZWY POCHODZENIA, CHRONIONE OZNACZENIA GEOGRAFICZNE LUB GWARANTOWANE TRADYCYJNE SPECJALNOŚCI.

Polskie produkty ChNP, ChOG, GTS.

pliki/img2/2012/2012 .jpg

Komisja Europejska zarejestrowała 37 polskich nazwy produktów rolnych i środków spożywczych jako chronione nazwy pochodzenia (ChNP), chronione oznaczenia geograficzne (ChOG) lub gwarantowane tradycyjne specjalności (GTS), z czego:

- 9 produktów to ChNP,

- 19 produktów to ChOG,

- 9 produktów to GTS.

Rejestracja pierwszej polskiej nazwy - bryndzy podhalańskiej jako ChNP - nastąpiła w 2007 r. W latach 2008-2009 zarejestrowano 14 nazw, a w latach 2010-2011 r. – 17 nazw. W 2012 r. zarejestrowano 4 nazwy polskich produktów. Ostatnią, zarejestrowaną w 2014 r., polską nazwą jest cebularz lubelski ChOG.

Nazwy polskich produktów regionalnych i tradycyjnych zarejestrowane przez KE jako ChNP, ChOG lub GTS w latach  2007-2014

  • 2007 - bryndza podhalańska
  • 2008 – oscypek, miód wrzosowy z Borów Dolnośląskich, rogal świętomarciński, staropolski miód pitny półtorak, staropolski miód pitny dwójniak, staropolski miód pitny trójniak, staropolski miód pitny czwórniak
  • 2009 – redykołka, wiśnia nadwiślanka, wielkopolski ser smażony, andruty kaliskie, truskawka kaszubska, olej rydzowy, pierekaczewnik
  • 2010 - podkarpacki miód spadziowy, fasola korczyńska, miód kurpiowski, suska sechlońska, kiełbasa lisiecka, śliwka szydłowska, obwarzanek krakowski, jabłka łąckie
  • 2011 - karp zatorski, chleb prądnicki, kiełbasa myśliwska, kiełbasa jałowcowa, miód drahimski, fasola („Piękny Jaś”) z Doliny Dunajca, kołacz śląski/kołocz śląski, jabłka grójeckie, kabanosy
  • 2012 – fasola wrzawska, miód z Sejneńszczyzny/Łoździejszczyzny, ser koryciński swojski, jagnięcina podhalańska
  • 2014 – cebularz lubelski

Opisy polskich produktów regionalnych i tradycyjnych posiadających zarejestrowane przez KE nazwy znajdują się w pliku Polskie produkty ChNP, ChOG, GTS.

Dane dotyczące liczby certyfikatów i świadectw jakości wydanych na produkty ChNP, ChOG, GTS

Liczba ważnych świadectw i certyfikatów w latach 2007-2014_produkty ChNP, ChOG, GTSdata: 2011-11-02 09:44:54
autor: Agnieszka Jedynak