Strona główna > Aktualności

Komunikat - zmiany w przepisach o jakości handlowej świeżych owoców i warzyw

 

2009-06-30 14:23:00

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY ZMIAN W PRZEPISACH ODNOŚNIE JAKOŚCI HANDLOWEJ ŚWIEŻYCH OWOCÓW I WARZYW

Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych informuje
o zmianach, które nastąpiły w przepisach Unii Europejskiej w zakresie jakości handlowej świeżych owoców i warzyw.

Od dnia 1 lipca 2009 roku obowiązywać będzie Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1221/2008 z dnia 5 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1580/2007 ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządzeń Rady (WE) nr 2200/96, (WE) nr 2201/96 i (WE) nr 1182/2007 w sektorze owoców i warzyw w zakresie norm handlowych.

OBOWIĄZUJĄCE NORMY HANDLOWE.

Zgodnie z nowym rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 1221/2008, od dnia 1 lipca 2009 roku SZCZEGÓŁOWE NORMY HANDLOWE obejmą 10 priorytetowych gatunków świeżych owoców i warzyw tj.

 

Lp. gatunek norma treść
część B, załącznik I

1.

jabłka

NORMA HANDLOWA DLA JABŁEK

CZĘŚĆ 1

2.

owoce cytrusowe

NORMA HANDLOWA DLA OWOCÓW CYTRUSOWYCH

CZĘŚĆ 2

3.

owoce kiwi

NORMA HANDLOWA DLA KIWI

CZĘŚĆ 3

4.

sałata, endywia o liściach kędzierzawych i endywia o liściach szerokich (Batawia)

NORMA HANDLOWA DLA SAŁATY, ENDYWII O KĘDZIERZAWYCH LIŚCIACH I ENDYWII SZEROKOLISTNEJ (BATAWII)

CZĘŚĆ 4

5.

brzoskwinie i nektaryny

NORMA HANDLOWA DLA BRZOSKWIŃ I NEKTARYN

CZĘŚĆ 5

6.

gruszki

NORMA HANDLOWA DLA GRUSZEK

CZĘŚĆ 6

7.

truskawki

NORMA HANDLOWA DLA TRUSKAWEK

CZĘŚĆ 7

8.

papryka słodka

NORMA HANDLOWA DLA PAPRYKI SŁODKIEJ

CZĘŚĆ 8

9.

winogrona stołowe

NORMA HANDLOWA DLA WINOGRON STOŁOWYCH

CZEŚĆ 9

10.

pomidory

NORMA HANDLOWA DLA POMIDORÓW

CZĘŚĆ 10

 

Owoce i warzywa, które nie są objęte szczegółową normą handlową muszą spełniać wymogi ogólnej normy.

Ogólna norma handlowa obejmuje gatunki sektora owoców i warzyw określone w części IX Załącznika I do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 (z wyjątkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1221/2008).

OGÓLNA NORMA HANDLOWA załącznik I, część A

Wykaz wybranych gatunków świeżych owoców i warzyw objętych wymaganiami ogólnej normy handlowej.*

 

Lp. Kod CN Gatunek

1.

0703 10

cebula

2.

0703 10 90

szalotka

3.

0703 10 11

dymka

4.

0703 20 00

czosnek

5.

0703 90 00

pory i pozostałe warzywa cebulowe

6.

0704 90 10

kapusta biała i kapusta czerwona

7.

0704 10 00

kalafiory i brokuły głowiaste

8.

0704 20 00

brukselka

9.

0704 90 90

kalarepa, jarmuż i podobne jadalne kapusty

10.

0705 21 00

cykoria warzywna (cykoria brukselska) (Cichorium intybus var. foliosum)

11.

0706 10 00

marchew i rzepa

12.

0706 90 10

selery (korzeniowe lub niemieckie)

13.

0706 90 30

chrzan (Cochlearia armoracia)

14.

0706 90 90

buraki sałatkowe, salsefia, selery, rzodkiewki

15.

0707 00 05

ogórki

16.

0707 00 90

korniszony

17.

0708 10 00

groch (Pisum sativum)

18.

0708 20 00

fasola

19.

0708 90 00

pozostałe warzywa strączkowe

20.

0709 20 00

szparagi

21.

0709 30 00

oberżyny (bakłażany)

22.

0709 40 00

selery inne niż seler korzeniowy

23.

0709 51 00

pieczarki

24.

0709 70 00

szpinak, szpinak nowozelandzki i szpinak ogrodowy

25.

0709 90 10

warzywa sałatowe inne niż sałata (Lactuca sativa) i cykoria (Cichorium spp.)

26.

0709 90 20

burak boćwina (lub boćwina szerokoogonkowa) i karczoch hiszpański

27.

0709 90 50

koper

28.

0709 90 70

cukinia

29.

0709 90 80

karczochy

30.

0803 00 11

plantany świeże

31.

0804 20 10

figi świeże

32.

0804 30 00

ananasy

33.

0804 40 00

awokado

34.

0804 50 00

guawa, mango, smaczelina

35.

0805 40 00

grejpfruty, włącznie z pomelo

36.

0807 19 00

melony

37.

0807 11 00

arbuzy

38.

0807 20 00

papaje świeże

39.

0808 20 90

pigwy

40.

0809 20 05

wiśnie (Prunus cerasus) i czereśnie

41.

0809 10 00

morele

42.

0809 40 05

śliwki

43.

0809 40 90

owoce tarniny

44.

0810 20 10

maliny

45.

0810 20 90

jeżyny, morwy i owoce mieszańców malin z jeżynami

46.

0810 40 10

borówki brusznice lub borówki czerwone (owoce z gatunku Vaccinium vitis-idaea)

47.

0810 40 30

owoce z gatunku Vaccinium myrtillus

48.

0810 40 50

owoce z gatunków Vaccinium macrocarpon i Vaccinium corymbosum

49.

0810 60 00

duriany właściwe

50.

0810 90 20

tamaryndy, jabłka nerkowca, liczi (śliwki chińskie), owoce chlebowca (jackfruit), śliwy sączyńca, owoce męczennicy, oskomianu (carambola) i pitahaya

51.

0810 90 50

porzeczki czarne

52.

0810 90 60

porzeczki czerwone

53.

0810 90 70

pozostałe porzeczki

54.

091099

tymianek świeży

55.

12119085

bazylia, melisa, mięta, origanum vulgare (lebiotka pospolita), rozmaryn, szałwia, świeże

56.

12129930

chleb świętojański

 

* - lista nie jest pełna, pozostałe gatunki objęte normą ogólną znajdują się w części IX Załącznika I
do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007, a szczegółowe informacje na temat kodów CN znajdują się
w Rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 1031/2008 z dnia 19 września 2008 r. zmieniającym załącznik I
do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfoweji statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.U.L 291 z 31.10.2008, str. 1—894)


UCHYLENIE STOSOWANIA NORM HANDLOWYCH

1) W drodze odstępstwa od przepisów (art. 113a ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007) nie jest wymagane przestrzeganie OGÓLNEJ NORMY HANDLOWEJ w odniesieniu do następujących produktów sektora owoców i warzyw.

 

Kod CN Produkty

0709 59

grzyby , z wyjątkiem pieczarek hodowlanych

0709 90 40

kapary

0802 11 10

gorzkie migdały

0802 12

migdały łuskane

0802 22

orzechy laskowe łuskane

0802 32

orzechy włoskie łuskane

0802 90 50

orzechy sosny

0910 20

szafran

 

2) W drodze odstępstwa od przepisów (art. 113a ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007) nie jest wymagane przestrzeganie norm handlowych w odniesieniu do:

  • produktów wyraźnie oznakowanych określeniami: »przeznaczone do przetworzenia«, »przeznaczone na paszę dla zwierząt« albo innym równoznacznym sformułowaniem, które są: przeznaczone na potrzeby przetwórstwa przemysłowego lub przeznaczone na paszę dla zwierząt lub do innych celów nieżywnościowych
  • produktów przekazywanych przez producenta w jego gospodarstwie konsumentom do ich własnego użytku
  • produktów z danego regionu, które są sprzedawane w handlu detalicznym na terenie regionu do celów spożycia z utrwaloną lokalnie tradycją,
  • produktów krojonych lub poddanych rozbiórce, dzięki czemu są gotowe do spożycia lub gotowe do wykorzystania w kuchni np. „włoszczyzna”, buraki ćwikłowe obrane, pakowane w folię.

3) W drodze odstępstwa od przepisów (art. 113a ust. 3 rozporządzenia Rady (WE)
nr 1234/2007) nie jest wymagane przestrzeganie norm handlowych w obrębie danego obszaru produkcji w odniesieniu do:

  • produktów sprzedanych lub dostarczonych przez producenta do punktów przygotowania i pakowania lub magazynów albo wysłanych z jego gospodarstwa do tego rodzaju punktów
  • produktów wysłanych z magazynów do punktów przygotowania i pakowania.


Właściciel (posiadacz) produktów sektora owoców i warzyw objętych normami handlowymi może wystawiać te produkty, oferować je na sprzedaż, dostarczać je
i wprowadzać do obrotu na terenie Wspólnoty wyłącznie zgodnie z tymi normami i jest odpowiedzialny za zapewnienie takiej zgodności.

Zgodnie z artykułem 2a pkt.1 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1221/2008, jeżeli posiadacz świeżych owoców i warzyw objętych wymaganiami ogólnej normy handlowej, jest w stanie wykazać ich zgodność z jakąkolwiek obowiązującą normą przyjętą przez Europejską Komisję Gospodarczą Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG/ONZ), wspomniane owoce i warzywa mogą wówczas zostać uznane za zgodne z ogólną normą handlową.

Posiadaczami są wszelkie osoby fizyczne lub prawne, które fizycznie posiadają dane produkty.

ZMIANY PRZEPISÓW W ZAKRESIE „MIESZANEK” RÓŻNYCH RODZAJÓW ŚWIEŻYCH OWOCÓW I WARZYW

Można sprzedawać mieszanki, tj. opakowania detaliczne różnych rodzajów świeżych owoców i warzyw o masie netto do 5 kg. Jednak muszą być spełnione następujące warunki:

  • mieszanka powinna zawierać produkty jednakowej jakości,
  • każdy z produktów w mieszance musi spełniać wymogi odpowiedniej szczegółowej lub ogólnej normy handlowej,
  • rodzaj mieszanki nie może wprowadzać konsumenta w błąd,
  • opakowanie detaliczne zawierające mieszanki różnych rodzajów owoców i warzyw musi być właściwie oznakowane, zgodnie z zasadami znakowania opakowań detalicznych.

Pełną nazwę kraju pochodzenia, w zależności od pochodzenia produktów w mieszance owoców i warzyw można zastąpić następującymi określeniami:
„Mieszanka owoców i warzyw wyprodukowanych w WE” - jeżeli owoce i warzywa wchodzące w skład mieszanki pochodzą z więcej niż jednego państwa członkowskiego.
„Mieszanka owoców i warzyw wyprodukowanych poza WE” – jeżeli owoce i warzywa wchodzące w skład mieszanki pochodzą z więcej niż jednego kraju trzeciego;.
„Mieszanka owoców i warzyw wyprodukowanych w i poza WE” – jeżeli owoce i warzywa wchodzące w skład mieszanki pochodzą z krajów trzecich oraz innych krajów WE..

Jednak w przypadku mieszanek zawierających różne odmiany lub typy handlowe tego samego gatunku, należy zastosować wymagania dotyczące znakowania określone
w szczegółowych normach handlowych dla wybranych gatunków.
Przykładowo, dla mieszanek papryki słodkiej wymagane jest umieszczenie nazwy każdego kraju pochodzenia przy nazwie danej barwy lub typu handlowego.

Wróć