Strona główna > Kontakt GIJHARS

Kontakt GIJHARS

 

GŁÓWNY INSPEKTORAT JAKOŚCI HANDLOWEJ
ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH

godziny pracy Urzędu 8.15 -16.15

00-930 Warszawa ul. Wspólna 30

tel. 22 623-29-00
tel. 22 623-29-01
faks 22 623-29-98
faks 22 623-29-99

sekretariat@ijhars.gov.pl

GŁÓWNY INSPEKTOR JHARS

Andrzej Romaniuk
Sekretariat

22 623-29-01
22 623-29-00

Zastępca Głównego Inspektora JHARS

Magdalena Świderska
sekretariat

22 623-29-01
22 623-29-00 

Dyrektor Generalny

Ewa Krzyżewska–Kuran
22 623-29-42

dyrgen@ijhars.gov.pl

Biuro Kontroli Jakości Handlowej

Dyrektor
Dorota Balińska-Hajduk

22 623-29-13

dbalinska@ijhars.gov.pl

Wydział Kontroli Artykułów Pochodzenia Roślinnego i Nawozów

Naczelnik
Aleksandra Szymańska
22 623-29-14
aszymanska@ijhars.gov.pl

Wydział Kontroli Artykułów Pochodzenia Zwierzęcego

Naczelnik
Beata Bakalarska
22 623-29-81
bbakalarska@ijhars.gov.pl

Biuro Rolnictwa Ekologicznego i Produktów Regionalnych

Dyrektor
Artur Siedlarek
22 623-29-06
asiedlarek@ijhars.gov.pl

Wydział Nadzoru nad Jednostkami Certyfikującymi i Produkcją

Izabella Kamińska, tel. 22 623 29 05
ikaminska@ijhars.gov.pl

Wydział Analizy Danych i Wymiany Informacji

Małgorzata Waszewska, tel. 22. 623 29 12
mwaszewska@ijhars.gov.pl

Biuro Orzecznictwa, Legislacji i Laboratoriów

Dyrektor
Dorota Bocheńska
22 623-29-29
dbochenska@ijhars.gov.pl

Wydział Prawny
Naczelnik
Paweł Jaczyński
22 623-29-33
pjaczynski@ijhars.gov.pl

Wydział Laboratoriów i Zadań Delegowanych

Naczelnik
Irena Kłodrawska
22 623-29-25
iklodrawska@ijhars.gov.pl

Biuro Współpracy Międzynarodowej

Dyrektor
Marzena Chacińska
22 623-29-02
mchacinska@ijhars.gov.pl

Biuro Kontroli Wewnętrznej

Dyrektor
Agnieszka Bukowska-Woźniak
22 623-29-37
abukowska@ijhars.gov.pl

Biuro Kontroli Ex-post

Dyrektor
Renata Szemraj
22 623-29-41
rszemraj@ijhars.gov.pl

Biuro Administracji
Dyrektor

Jolanta Przyborowska
22 623-29-50
jprzyborowska@ijhars.gov.pl

Wydział Zamówień Publicznych

Naczelnik
Katarzyna Niedźwiedzka-Rozkosz
22 623-29-53

krozkosz@ijhars.gov.pl

Wydział Informatyki

Naczelnik
Wojciech Kuchta
22 623-29-63
wkuchta@ijhars.gov.pl

Biuro Budżetowo - Rachunkowe

Dyrektor

Barbara Milka
Główna księgowa
22 623-29-43
bmilka@ijhars.gov.pl

Biuro Kadr i Szkoleń

Dyrektor
Dorota Sobczak
22 623-29-57
dsobczak@ijhars.gov.pl

Samodzielne Stanowisko ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Agnieszka Korybczak-Michoń

22 623-29-09

Audytor Wewnętrzny 

Izabella Błądek
22 623-29-07
ibladek@ijhars.gov.pl

Radcy Prawni

Jolanta Szubińska
Milena Cholewińska-Kalemba
Maria Jarosz 

22 623-29-10
sekretariat@ijhars.gov.pl

Samodzielne Stanowisko ds. BHP

Krzysztof Izydorczyk
503-187-859
bhp@ijhars.gov.pl

Samodzielne Stanowisko ds. Obronnych

Krzysztof Kaliszewski
22 623-25-88
kkaliszewski@ijhars.gov.pl

Samodzielne Stanowisko ds. Systemu Zarządzania Jakością

Justyna Markowska-Gastoł
22 623-29-75
jmarkowska@ijhars.gov.pl

Pełnomocnik Głównego Inspektora JHARS ds. współpracy z agencjami płatniczymi

Dorota Bocheńska
22 623-29-29
dbochenska@ijhars.gov.pl

Samodzielne Stanowisko ds. Mediów

Izabela Zdrojewska

22 623 29 22
783-939-076
izdrojewska@ijhars.gov.pl

data: 2011-11-04 12:50:23
autor: Agnieszka Jedynak