Strona główna > Wzory dokumentów

Wzory dokumentów

 

RYNEK CHMIELU

CERTYFIKACJA CHMIELU I PRODUKTÓW CHMIELOWYCH

Wniosek o zatwierdzenie ośrodka certyfikującego

Wniosek o wydanie certyfikatu na chmiel nieprzetworzony

Wniosek o nadzór nad wytwarzaniem w zamkniętym procesie produkcji chmielu przygotowanego lub produktu chmielowego

Wniosek o nadzór nad mieszaniem/przepakowywaniem chmielu albo produktu chmielowego

Dane raportowane przez producentów chmielu

KONTROLA JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH PRZYWOŻONYCH Z ZAGRANICY

Zgłoszenie do kontroli granicznej

OCENA JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH

Wniosek o dokonanie oceny jakości handlowej artykułów rolno- spożywczych

RYNEK OWOCÓW I WARZYW ŚWIEŻYCH

F-1 wniosek o zezwolenie na specjalne oznakowanie

F-6BKJ-01-IR-04Zgłoszenie zamiaru wywozu-owoce i warzywa

F-7 BKJ-01-IR-04 Zgłoszenie zamiaru wywozu owoców i warzyw do Federacji Rosyjskiej

F-8 BKJ-01-IR-04Zgłoszenie do kontroli owoce i warzywa-import

F-9 Formularz przekazania informacji

F-9 Formularz przekazania informacji (wersja pdf).

USTALANIE KLAS JAKOŚCI ŚWIEŻYCH OWOCÓW I WARZYW

Zasady ogólne 

Wniosek o wydanie upoważnienia do prowadzenia szkoleń w zakresie zasad ustalania klas jakości świeżych owoców i warzyw

Informacja o przeprowadzonym szkoleniu 

RYNEK WINA – WINA WYTWORZONE Z WINOGRON POCHODZĄCYCH Z UPRAW WŁASNYCH

Wniosek o przeprowadzenie certyfikacji wina z określonego rocznika lub wina z określonej odmiany winorośli

Zgłoszenie zamiaru przeprowadzenia zabiegu wzbogacania

Zgłoszenie zamiaru przeprowadzenia zabiegu odkwaszania

Zgłoszenie zamiaru przeprowadzenia zabiegu słodzenia

Zgłoszenie o zamiarze wycofania produktów ubocznych

Wzór dokumentu towarzyszącego

Instrukcja sporządzania dokumentu towarzyszącego przewozowi produktów winiarskich

ZWOLNIENIE Z OBOWIĄZKU ZNAKOWANIA - JAJA

Wniosek o zwolnienie podmiotu z obowiązku znakowania jaj, kierowanych do przemysłu spożywczego z miejsca produkcji ze stopką F-1/BKJ-09-IR-01, wyd. 6 z dn. 30.09.2015 r., str. 1 z 1

NADZÓR NAD MIĘSEM WOŁOWYM POCHODZĄCYM Z DOROSŁEGO BYDŁA PŁCI MĘSKIEJ OBJĘTYM REFUNDACJAMI WYWOZOWYMI

Wniosek o wystawienie Świadectwa dotyczącego wołowiny z dorosłego bydła płci męskiej

KLASYFI KACJA TUSZ WIEPRZOWYCH W SYSTEMIE EUROP

Karta zgłoszenia na egzamin - klasyfikacja tusz wieprzowych

Formularz do sporządzenia kwartalnych i rocznych informacji o liczbie uzyskanych tusz wieprzowych

KLASYFIKACJA TUSZ WOŁOWYCH W SYSTEMIE EUROP

Karta zgłoszenia na egzamin - klasyfikacja tusz wołowych

Formularz do sporządzenia kwartalnych i rocznych informacji o liczbie uzyskanych tusz wołowych

 


Wzory dokumentów:

F-7 BKJ Zgłoszenie działalności.doc

Wniosek o dokonanie oceny jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w związku z realizacją przedsięwzięcia przy udziale kredytu z linii NT

Wzór świadectwa jakości

Wzór świadectwa jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych

Wniosek o dokonanie kontroli zgodności procesu produkcji produktu regionalnego ze specyfikacja

Ankieta dokumenty

data: 2011-10-14 05:56:04
autor: Agnieszka Jedynak