Strona główna > Rolnictwo ekologiczne > Jednostki certyfikujące

Jednostki certyfikujące

 

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. z 2009 r. Nr 116, poz. 975, ze zm.) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi upoważnia, w drodze decyzji, jednostki certyfikujące do przeprowadzenia kontroli oraz wydawania i cofania certyfikatów zgodności w zakresie rolnictwa ekologicznego.

Na stronie internetowej administrowanej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi znajduje się Rejestr jednostek certyfikujących w rolnictwie ekologicznym (Lista upoważnionych jednostek certyfikujących w Polsce), który zawiera informacje o szczegółowym zakresie upoważnienia każdej z 10 jednostek certyfikujących w Polsce.


data: 2013-08-14 11:04:56
autor: Agnieszka Jedynak